.

Cookies

POUŽÍVANIE cookies

 

Webová stránka www.praziarenkupele.skpoužíva cookies, ktoré zbierajú a ukladajú informácie počas jej prehliadania. Cookies sa používajú na rôzne účely, napr. na zaznamenávanie voľby, ktorú užívateľ počas prehliadania webovej stránky vykonal alebo zaznamenávanie aktivity užívateľa počas prehliadania webovej stránky. Je možné ich používať aj na zapamätanie si ľubovoľných informácii, ktoré používateľ predtým zadal do formulárov na webovej stránke. Ich používanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov. Podľa GDPR (rec. 30) sú cookies definované ako online identifikátory, ktoré sa v kombinácii s jedinečnými identifikátormi a inými informáciami získanými zo serverov môžu použiť na vytvorenie profilov fyzických osôb a na ich identifikáciu, a preto sú podľa GDPR považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ môže cookies používať iba so súhlasom používateľa. Používateľ môže udelený súhlas s cookies kedykoľvek odvolať. Každý užívateľ môže vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s použitím cookies pri návšteve webovej stránky prostredníctvom nástroja na spravovanie súhlasu (banner, CMP, lišta). V prípade, ak užívateľ nevyjadrí súhlas s použitím cookies, tieto sa na webovej stránke neaktivujú.

 

Používame nasledovné cookies:

 

názov cookie

poskytovateľ

typ

platnosť

účel

PHPSESSID

praziarenkupele.sk

HTTP

nevyhnutné

638 mesiacov

Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami stránky.

_ga

praziarenkupele.sk

HTTP

štatistické

2 roky

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.

_ga_#

praziarenkupele.sk

HTTP

štatistické

2 roky

Používa Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil webovú stránku, ako aj

dátumy prvej a poslednej návštevy.

_sp_id.#

praziarenkupele.sk

HTTP

štatistické

2 roky

Zhromažďuje údaje o návštevách používateľa na webovej lokalite, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webovej lokalite a aké stránky boli načítané, za účelom generovania prehľadov na optimalizáciu obsahu webovej lokality.

_sp_ses.#

praziarenkupele.sk

HTTP

štatistické

1 deň

Používa sa službou SnowplowAnalytics na sledovanie toho, ako používatelia prehliadajú webové stránky a ako s nimi interagujú.

nette-browser

praziarenkupele.sk

HTTP

štatistické

dočasné

Ukladá údaje o čase strávenom na webovej lokalite a jej podstránkach počas aktuálnej relácie.

_fbp

praziarenkupele.sk

HTTP

marketingové

3 mesiace

Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

snowplowOutQueue_#_get

d1fc8wv8zag5ca.cloudfront.net

HTML

marketingové

trvalý

Neklasifikované

~~~

 

HTML

trvalý

Neklasifikované

modernizr

d1fc8wv8zag5ca.cloudfront.net

HTML

trvalý

Neklasifikované

visitedPopup

praziarenkupele.sk

HTTP

5 dní

Neklasifikované

wfont

praziarenkupele.sk

HTTP

1 deň

Neklasifikované

 

Nevyhnutnécookies: Sú potrebné pre použiteľnosť stránky. Pomáhajú vytvárať webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu plnohodnotne fungovať bez týchto súborov cookies.

 

Štatistické cookies: Pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

 

Marketingové cookies: Používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Ich účelom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre konkrétnych užívateľov, a tým významnejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 

 

    Tento dokument je pravidelne aktualizovaný.

    Posledná aktualizácia: 21.03.2023